Zubná protetika

Zubná protetika – Náhrada chýbajúcich zubov

Prvoradou úlohou protetickej stomatológie je nahradiť chýbajúce zuby, resp. celý chrup a tým zlepšiť alebo obnoviť žuvaciu schopnosť pacienta. Predchádza chorobám žuvacieho ústrojenstva, obnovuje pôvodný výzor pacienta, zlepšuje výslovnosť.

Snímateľná protetika

Ku snímateľnej protetike patria vyberateľné totálne alebo čiastočné protézy, kotvené sponami, alebo špeciálne protézy z pružnej živice (Flexite), ktoré neobsahujú kovové prvky, sú odľahčené a držia svojou pružnosťou.

Do fixnej protetiky zaraďujeme korunky a mostíky z kovokeramiky alebo z bezkovovej zirkónovej keramiky. Sem patria aj estetické krycie fazety-venéry, ktoré sú z lisovanej bezkovovej keramiky a slúžia k estetickej úprave frontálnych úsekov chrupu – napr. uzavretie medzier, úprava farby zubov (pri tetracyklínových zuboch), úprava tvaru zubov.

Výplne inlaye, onlaye

Na obnovu stredne poškodeného zuba sa ako vhodné stomatologické riešenie používajú výplne označované ako inlaye alebo onlaye. Ich použitie sa tiež odporúča v prípadoch, keď je zub zlomený prípadne prasknutý, ale poškodenie nie je natoľko rozsiahle aby vyžadovalo zhotovenie keramickej korunky. Môžu byť vyrobené z kompozitného materiálu podobne ako biela výplň, alebo z keramického materiálu, a preto sa často používajú aj ako náhrada amalgámových výplní pre prirodzenejší úsmev.

Zubné korunky

V prípade, že je poškodenie zuba rozsiahlejšie, používajú sa na jeho rekonštrukciu keramické zubné korunky. Existuje niekoľko typov materiálov. Voľba toho správneho závisí od toho, či sa bude korunkou ošetrovať jeden alebo viacero zubov alebo či ide o mostík, prípadne ošetrenie predných zubov. V každom prípade je výsledkom rekonštrukcia zuba do pôvodnej podoby.

V prvej fáze sa ošetrovaný zub obrúsi a zhotovia sa odtlačky. Ďalší krok sa realizuje v zubnej technike, kde sa korunka zhotoví. Po celý čas je ošetrovaný zub chránený provizórnou živicovou korunkou, tzn. že pacient môže bez problémov jesť, rozprávať a jeho okolie si ani nevšimne, že práve prebieha zubné ošetrenie. Pri ďalšej návšteve zubnej ambulancie je provizórna korunka nahradená novou, definitívnou.

Zubné mostíky

V prípade jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov je jedným z vhodných protetických riešení zhotovenie zubného mostíka. V takomto prípade je potrebné obrúsiť zuby susediace s chýbajúcim zubom. Tomu predchádza starostlivé zváženie stavu týchto zubov, na základe klinického vyšetrenia a RTG snímky. Závisí od konkrétneho typu zuba, ktorý má byť nahradený, od jeho vzťahu s protiľahlým zuboradím, od toho, do akej miery sú susedné zuby postihnuté kazom, prípadne v akom rozsahu sú ošetrené výplňami. Taktiež je potrebné zvážiť aj stav parodontu pilierových zubov, aby zvýšenú záťaž zvládli. Podľa toho stačí pod mostík obrúsiť len dva susedné zuby, prípadne ich počet musí byť vyšší.

Samotné ošetrenie je bezbolestné s lokálnou anestéziou. Pilierové zuby sa obrúsia a zhotovia sa odtlačky, na základe ktorých zubný technik zhotoví náhradu, ktorá sa pevne nacementuje na obrúsené zuby. Kým nie je hotová definitívna náhrada, dostáva pacient mostík provizórny, takmer identický s hotovou prácou. V každej fáze ošetrenia teda odchádzate z ambulancie so zubami.

Snímateľné náhrady

V špecifických prípadoch, pri ktorých nie je možné zhotovenie fixnej náhrady a ani zavedenie implantátov, je nutné zhotoviť snímateľnú náhradu chýbajúcich zubov. V takomto prípade je nutná dôkladná analýza plánovaného ošetrenia, pri ktorom vám bude navrhnuté optimálne riešenie. Vždy sa snažíme zvoliť také riešenie, ktoré zabezpečí stabilitu náhrady pri jej používaní a tým aj komfort pre pacienta. Vzhľadom na náročnosť takéhoto ošetrenia, vždy pred jeho začiatkom vypracujeme detailný plán ošetrenia.

Zubné fazety

Zubné fazety predstavujú ideálne riešenie na prekrytie estetických nedostatkov predných zubov. Často sa používajú v prípadoch, keď si pacient želá korigovať zmenu ich farby, tvaru alebo postavenia. Výhodou ošetrenia je nutnosť minimálneho zásahu do prednej plochy zuba. Obrusovanie v tomto prípade nie je v takom rozsahu ako pri korunke. Preparovaná predná plocha má zväčša hrúbku cca 0,5 – 0,8 mm. Je možné použiť buď tenké kompozitné alebo keramické fazety. Po obrúsení zuba do požadovaného tvaru sa nasadia provizórne fazety, ktoré chránia zub kým sa permanentné fazety zhotovia v zubnej technike.